Folklorní spolek Púčik
Lidový oděv - kroj a krojové součástky
62158139


  ROK NÁZEV PROJEKTU OBLAST PODPORY STAV ŽÁDOSTI SCHVÁLENO CELKOVÉ UZNATELNÉ NÁKLADY POŽADOVANÁ DOTACE
1 2021 Lidový oděv - kroj a krojové součástky Oblast kultury spolek 0 Kč 149 100 Kč 80 000 Kč