Brněnsko tančí a zpívá, z.s.
"Brněnsko tančí a zpívá ""K významným výročím folk
27037673


  ROK NÁZEV PROJEKTU OBLAST PODPORY STAV ŽÁDOSTI SCHVÁLENO CELKOVÉ UZNATELNÉ NÁKLADY POŽADOVANÁ DOTACE
1 2021 "Brněnsko tančí a zpívá ""K významným výročím folkloru Brněnska"" - hudební a taneční přehlídka folklorních souborů, skupin a sborů regionu Brněnska" Oblast kultury spolek 50 000 Kč 100 000 Kč 50 000 Kč