Jan Tesařík
x
FO


  ROK NÁZEV PROJEKTU OBLAST PODPORY STAV ŽÁDOSTI SCHVÁLENO CELKOVÉ UZNATELNÉ NÁKLADY POŽADOVANÁ DOTACE
1 2021 Galerie na Sibiři Oblast kultury neposkytnutá 0 Kč 222 500 Kč 146 200 Kč