Přehled dotací statutárního města Brna
SOLITON-TEAM, z. s.
22907726
spolek


  ROK NÁZEV PROJEKTU OBLAST PODPORY STAV ŽÁDOSTI SCHVÁLENO CELKOVÉ UZNATELNÉ NÁKLADY POŽADOVANÁ DOTACE
1 2019 Brunensia 2019 - prof. Ladislav Bařinka, arch. Zdeněk Müller Oblast kultury poskytnutá 80 000 Kč 613 000 Kč 182 000 Kč