Nadační fond pro zbudování a provozování Dokumentačního centra holokaustu na Moravě
09077651
nadační fond


  ROK NÁZEV PROJEKTU OBLAST PODPORY STAV ŽÁDOSTI SCHVÁLENO CELKOVÉ UZNATELNÉ NÁKLADY POŽADOVANÁ DOTACE
1 2021 Konference Dokumentačního centra holokaustu Oblast kultury poskytnutá 250 000 Kč 811 000 Kč 541 000 Kč