Marie Urbánková
68766343
OSVČ


  ROK NÁZEV PROJEKTU OBLAST PODPORY STAV ŽÁDOSTI SCHVÁLENO CELKOVÉ UZNATELNÉ NÁKLADY POŽADOVANÁ DOTACE
1 2019 Oratorium sv. Ludmila Antonína Dvořáka Oblast kultury poskytnutá 100 000 Kč 900 000 Kč 100 000 Kč
2 2021 W.A.Mozart - Requiem Oblast kultury neposkytnutá 0 Kč 1 100 000 Kč 250 000 Kč