Jarmil Škop
x
FO


  ROK NÁZEV PROJEKTU OBLAST PODPORY STAV ŽÁDOSTI SCHVÁLENO CELKOVÉ UZNATELNÉ NÁKLADY POŽADOVANÁ DOTACE
1 2020 hudební festival Etno Jaro Oblast kultury poskytnutá 54 000 Kč 110 000 Kč 54 000 Kč
2 2020 hudební festival Etno Brno Oblast kultury poskytnutá 54 000 Kč 110 000 Kč 54 000 Kč
3 2021 hudební festival Etno Brno Oblast kultury poskytnutá 70 000 Kč 220 000 Kč 108 000 Kč
4 2022 hudební festival Etno Brno Oblast kultury poskytnutá 100 000 Kč 320 000 Kč 160 000 Kč