Bensen s.r.o.
27695450
s.r.o.


  ROK NÁZEV PROJEKTU OBLAST PODPORY STAV ŽÁDOSTI SCHVÁLENO CELKOVÉ UZNATELNÉ NÁKLADY POŽADOVANÁ DOTACE
1 2018 Kulturní centrum a klub Šelepka Oblast kultury poskytnutá 70 000 Kč 1 172 000 Kč 323 000 Kč
2 2021 Kulturní centrum Šelepka Oblast kultury neposkytnutá 0 Kč 3 474 000 Kč 1 324 000 Kč