MgA. Kateřina Spáčilová Blažková
02917840
OSVČ


  ROK NÁZEV PROJEKTU OBLAST PODPORY STAV ŽÁDOSTI SCHVÁLENO CELKOVÉ UZNATELNÉ NÁKLADY POŽADOVANÁ DOTACE
1 2020 Dotační program pro poskytnutí dotací v oblasti kultury na zmírnění důsledků omezení spjatých s pandemií COVID-19 Oblast kultury poskytnutá 28 000 Kč 28 000 Kč 28 000 Kč