pumelice s.r.o.
05300983
s.r.o.


  ROK NÁZEV PROJEKTU OBLAST PODPORY STAV ŽÁDOSTI SCHVÁLENO CELKOVÉ UZNATELNÉ NÁKLADY POŽADOVANÁ DOTACE
1 2019 KABINET MÚZ - #MÚZIK Counterculture & Technology in Music and Visual presentation Oblast kultury poskytnutá 638 000 Kč 2 148 000 Kč 686 000 Kč
2 2018 #MÚZIK Conterculture & Technology in Music and Visual presentation Oblast kultury poskytnutá 454 000 Kč 2 148 000 Kč 686 000 Kč
3 2017 #MÚZIK Oblast kultury poskytnutá 180 000 Kč 913 000 Kč 350 000 Kč
4 2020 MÚZIK Celoroční hudební aktivity Kabinetu MÚZ Oblast kultury neposkytnutá 0 Kč 3 745 Kč 973 Kč
5 2020 Celoroční činnost klubu Kabinet MÚZ Oblast kultury poskytnutá 400 000 Kč 2 063 000 Kč 500 Kč