Přehled dotací statutárního města Brna
Nakladatelství Paseka s.r.o.
262 00 449
s.r.o.


  ROK NÁZEV PROJEKTU OBLAST PODPORY STAV ŽÁDOSTI SCHVÁLENO CELKOVÉ UZNATELNÉ NÁKLADY POŽADOVANÁ DOTACE
1 2020 111 míst v Brně Oblast kultury poskytnutá 180 000 Kč 527 000 Kč 191 000 Kč