Přehled dotací statutárního města Brna
Slovácký krúžek v Brně
708 85 052
spolek


  ROK NÁZEV PROJEKTU OBLAST PODPORY STAV ŽÁDOSTI SCHVÁLENO CELKOVÉ UZNATELNÉ NÁKLADY POŽADOVANÁ DOTACE
1 2020 Provoz Slováckého krúžku v Brně Oblast kultury poskytnutá 100 000 Kč 398 000 Kč 120 000 Kč