Přehled dotací statutárního města Brna
OBRspolek, z. s.
055 48 217
spolek


  ROK NÁZEV PROJEKTU OBLAST PODPORY STAV ŽÁDOSTI SCHVÁLENO CELKOVÉ UZNATELNÉ NÁKLADY POŽADOVANÁ DOTACE
1 2020 Obřanský jarní jarmark 2020 Oblast kultury poskytnutá 7 000 Kč 22 000 Kč 15 000 Kč