Přehled dotací statutárního města Brna
Brněnsko tančí a zpívá, z.s.
270 37 673
spolek


  ROK NÁZEV PROJEKTU OBLAST PODPORY STAV ŽÁDOSTI SCHVÁLENO CELKOVÉ UZNATELNÉ NÁKLADY POŽADOVANÁ DOTACE
1 2020 "Brněnsko tančí a zpívá ""Významné osobnosti Brněnska"" - hudební a taneční přehlídka souborů a krojovaných skupin Brněnska" Oblast kultury poskytnutá 35 000 Kč 100 000 Kč 50 000 Kč
2 2020 Lidový kroj na Brněnsku ‐ vzdělávací seminář Oblast kultury poskytnutá 10 000 Kč 30 000 Kč 15 000 Kč
3 2020 Lidový tanec na Brněnsku ‐ vzdělávací seminář Oblast kultury poskytnutá 10 000 Kč 30 000 Kč 15 000 Kč