Přehled dotací statutárního města Brna
Open Studios Brno z.s.
078 59 881
spolek


  ROK NÁZEV PROJEKTU OBLAST PODPORY STAV ŽÁDOSTI SCHVÁLENO CELKOVÉ UZNATELNÉ NÁKLADY POŽADOVANÁ DOTACE
1 2020 Open Studios 2020 Oblast kultury poskytnutá 70 000 Kč 260 000 Kč 180 000 Kč
2 2020 Open Studios Databáze Oblast kultury neposkytnutá 0 Kč 145 000 Kč 100 000 Kč