Přehled dotací statutárního města Brna
Moravské zemské muzeum
000 94 862
p.o.


  ROK NÁZEV PROJEKTU OBLAST PODPORY STAV ŽÁDOSTI SCHVÁLENO CELKOVÉ UZNATELNÉ NÁKLADY POŽADOVANÁ DOTACE
1 2020 Mezi indiány Oblast kultury neposkytnutá 0 Kč 150 000 Kč 75 000 Kč
2 2020 Mezi indiány Oblast kultury neposkytnutá 0 Kč 150 000 Kč 75 000 Kč
3 2020 Cesta kolem světa Jindřicha Vávry, rytíře Dalekých moří Oblast kultury poskytnutá 15 000 Kč 100 000 Kč 70 000 Kč