Přehled dotací statutárního města Brna
Monika Rygálová
x
FO


  ROK NÁZEV PROJEKTU OBLAST PODPORY STAV ŽÁDOSTI SCHVÁLENO CELKOVÉ UZNATELNÉ NÁKLADY POŽADOVANÁ DOTACE
1 2020 Galerie Monomach - Program pro rok 2020 Oblast kultury poskytnutá 25 000 Kč 129 500 Kč 90 500 Kč