Přehled dotací statutárního města Brna
KRUH, z.s.
265 37 389
spolek


  ROK NÁZEV PROJEKTU OBLAST PODPORY STAV ŽÁDOSTI SCHVÁLENO CELKOVÉ UZNATELNÉ NÁKLADY POŽADOVANÁ DOTACE
1 2020 Den architektury 2020 Oblast kultury poskytnutá 40 000 Kč 222 000 Kč 145 000 Kč