Karpíšek Jan
x
FO


  ROK NÁZEV PROJEKTU OBLAST PODPORY STAV ŽÁDOSTI SCHVÁLENO CELKOVÉ UZNATELNÉ NÁKLADY POŽADOVANÁ DOTACE
1 2020 Galerie Ponava Oblast kultury poskytnutá 50 000 Kč 229 500 Kč 154 000 Kč