Karolína Kohoutková
64282252
OSVČ


  ROK NÁZEV PROJEKTU OBLAST PODPORY STAV ŽÁDOSTI SCHVÁLENO CELKOVÉ UZNATELNÉ NÁKLADY POŽADOVANÁ DOTACE
1 2020 Galerie Umakart Oblast kultury poskytnutá 100 000 Kč 358 000 Kč 246 000 Kč
2 2021 Galerie Umakart Oblast kultury poskytnutá 180 000 Kč 376 000 Kč 248 000 Kč
3 2022 Galerie Umakart Oblast kultury poskytnutá 215 000 Kč 388 000 Kč 269 000 Kč