Přehled dotací statutárního města Brna
Karolína Kohoutková
642 82 252
OSVČ


  ROK NÁZEV PROJEKTU OBLAST PODPORY STAV ŽÁDOSTI SCHVÁLENO CELKOVÉ UZNATELNÉ NÁKLADY POŽADOVANÁ DOTACE
1 2020 Galerie Umakart Oblast kultury poskytnutá 100 000 Kč 358 000 Kč 246 000 Kč