Přehled dotací statutárního města Brna
Kadlčák, Šimon
x
FO


  ROK NÁZEV PROJEKTU OBLAST PODPORY STAV ŽÁDOSTI SCHVÁLENO CELKOVÉ UZNATELNÉ NÁKLADY POŽADOVANÁ DOTACE
1 2020 Celoroční činnost projektu Zaazrak|Dornych Oblast kultury poskytnutá 120 000 Kč 295 000 Kč 200 000 Kč