Přehled dotací statutárního města Brna
IDEUM & ART z. s.
066 61 807
spolek


  ROK NÁZEV PROJEKTU OBLAST PODPORY STAV ŽÁDOSTI SCHVÁLENO CELKOVÉ UZNATELNÉ NÁKLADY POŽADOVANÁ DOTACE
1 2020 SUTEREN GALLERY Oblast kultury neposkytnutá 0 Kč 377 000 Kč 100 000 Kč