Drevenáková Natália
x
FO


  ROK NÁZEV PROJEKTU OBLAST PODPORY STAV ŽÁDOSTI SCHVÁLENO CELKOVÉ UZNATELNÉ NÁKLADY POŽADOVANÁ DOTACE
1 2020 Age of butterfly Oblast kultury neposkytnutá 0 Kč 450 000 Kč 311 000 Kč