Přehled dotací statutárního města Brna
Smíšený sbor Kantiléna, z.s.
228 59 381
spolek


  ROK NÁZEV PROJEKTU OBLAST PODPORY STAV ŽÁDOSTI SCHVÁLENO CELKOVÉ UZNATELNÉ NÁKLADY POŽADOVANÁ DOTACE
1 2020 Celoroční činnost Smíšeného sboru Kantiléna Oblast kultury poskytnutá 117 000 Kč 432 000 Kč 117 000 Kč