Přehled dotací statutárního města Brna
Kantiléna z.s.
228 88 250
spolek


  ROK NÁZEV PROJEKTU OBLAST PODPORY STAV ŽÁDOSTI SCHVÁLENO CELKOVÉ UZNATELNÉ NÁKLADY POŽADOVANÁ DOTACE
1 2020 Kantiléna - sbor dětí a mládeže při Filharmonii Brno Oblast kultury poskytnutá 900 000 Kč 2 696 000 Kč 1 341 000 Kč