Přehled dotací statutárního města Brna
IQ Roma servis, z.s.
653 41 511
spolek


  ROK NÁZEV PROJEKTU OBLAST PODPORY STAV ŽÁDOSTI SCHVÁLENO CELKOVÉ UZNATELNÉ NÁKLADY POŽADOVANÁ DOTACE
1 2020 Amaro Records - Žijeme (s) hudbou Oblast kultury poskytnutá 126 000 Kč 181 000 Kč 126 500 Kč