Přehled dotací statutárního města Brna
?TRIUM, z. s.
227 67 410
spolek


  ROK NÁZEV PROJEKTU OBLAST PODPORY STAV ŽÁDOSTI SCHVÁLENO CELKOVÉ UZNATELNÉ NÁKLADY POŽADOVANÁ DOTACE
1 2020 Koncertní činnost BCO – BRNO CONTEMPORARY ORCHESTRA v roce 2020 Oblast kultury poskytnutá 300 000 Kč 1 650 000 Kč 300 000 Kč