Základní škola a Mateřská škola Pramínek, o. p. s.
25348221
o.p.s.


  ROK NÁZEV PROJEKTU OBLAST PODPORY STAV ŽÁDOSTI SCHVÁLENO CELKOVÉ UZNATELNÉ NÁKLADY POŽADOVANÁ DOTACE
1 2020 V rytmu Latinské Ameriky Oblast kultury neposkytnutá 0 Kč 191 000 Kč 133 000 Kč