Přehled dotací statutárního města Brna
SPOLEČNOST 1645 z.s.
621 58 988
spolek


  ROK NÁZEV PROJEKTU OBLAST PODPORY STAV ŽÁDOSTI SCHVÁLENO CELKOVÉ UZNATELNÉ NÁKLADY POŽADOVANÁ DOTACE
1 2020 DEN BRNA - 375. výročí obrany města Brna před Švédy Oblast kultury poskytnutá 100 000 Kč 700 000 Kč 231 000 Kč
2 2020 Brno a bitva u Slavkova Oblast kultury neposkytnutá 0 Kč 69 000 Kč 31 000 Kč