Přehled dotací statutárního města Brna
SONO Records, s.r.o.
255 88 435
s.r.o.


  ROK NÁZEV PROJEKTU OBLAST PODPORY STAV ŽÁDOSTI SCHVÁLENO CELKOVÉ UZNATELNÉ NÁKLADY POŽADOVANÁ DOTACE
1 2020 Muzikoterapie Oblast kultury neposkytnutá 0 Kč 231 000 Kč 90 000 Kč
2 2020 Don't miss Oblast kultury poskytnutá 150 000 Kč 1 434 000 Kč 350 000 Kč
3 2020 Na Kloboučku Live Oblast kultury neposkytnutá 0 Kč 408 000 Kč 135 000 Kč