Přehled dotací statutárního města Brna
Spolek přátel časopisu FOTO z.s.
07456107
spolek


  ROK NÁZEV PROJEKTU OBLAST PODPORY STAV ŽÁDOSTI SCHVÁLENO CELKOVÉ UZNATELNÉ NÁKLADY POŽADOVANÁ DOTACE
1 2019 Autorské fotosešity Spoušť Oblast kultury neposkytnutá 0 Kč 480 000 Kč 170 000 Kč
2 2019 Časopis FOTO v roce 2019 Oblast kultury poskytnutá 35 000 Kč 1 000 Kč 150 000 Kč