Přehled dotací statutárního města Brna
Richard Langer
635 20 109
OSVČ


  ROK NÁZEV PROJEKTU OBLAST PODPORY STAV ŽÁDOSTI SCHVÁLENO CELKOVÉ UZNATELNÉ NÁKLADY POŽADOVANÁ DOTACE
1 2020 cena Ď v Jihomoravském kraji 2020 - poděkování mecenášům, dobrodincům a morálním bzorům Oblast kultury neposkytnutá 0 Kč 24 000 Kč 16 000 Kč