Přehled dotací statutárního města Brna
Nugis Finem, z.s.
037 70 796
spolek


  ROK NÁZEV PROJEKTU OBLAST PODPORY STAV ŽÁDOSTI SCHVÁLENO CELKOVÉ UZNATELNÉ NÁKLADY POŽADOVANÁ DOTACE
1 2020 První ročník festivalu Noc práva Oblast kultury neposkytnutá 0 Kč 127 000 Kč 72 000 Kč