Přehled dotací statutárního města Brna
Moravská genealogická a heraldická společnost, z. s.
643 27 329
spolek


  ROK NÁZEV PROJEKTU OBLAST PODPORY STAV ŽÁDOSTI SCHVÁLENO CELKOVÉ UZNATELNÉ NÁKLADY POŽADOVANÁ DOTACE
1 2020 Ročenka Genealogické a heraldické informace roč. 39/2019 Oblast kultury poskytnutá 25 000 Kč 50 000 Kč 25 000 Kč