Make more s.r.o.
07023987
s.r.o.


  ROK NÁZEV PROJEKTU OBLAST PODPORY STAV ŽÁDOSTI SCHVÁLENO CELKOVÉ UZNATELNÉ NÁKLADY POŽADOVANÁ DOTACE
1 2020 Maker Faire Brno 2020 Oblast kultury neposkytnutá 0 Kč 2 200 000 Kč 750 000 Kč