Přehled dotací statutárního města Brna
LABYRINTH - základní škola, s.r.o.
039 72 071
s.r.o.


  ROK NÁZEV PROJEKTU OBLAST PODPORY STAV ŽÁDOSTI SCHVÁLENO CELKOVÉ UZNATELNÉ NÁKLADY POŽADOVANÁ DOTACE
1 2020 Škola jako galerie, galerie jako škola Oblast kultury poskytnutá 50 000 Kč 115 000 Kč 80 000 Kč