LABYRINTH - základní škola, s.r.o.
03972071
s.r.o.


  ROK NÁZEV PROJEKTU OBLAST PODPORY STAV ŽÁDOSTI SCHVÁLENO CELKOVÉ UZNATELNÉ NÁKLADY POŽADOVANÁ DOTACE
1 2020 Škola jako galerie, galerie jako škola Oblast kultury poskytnutá 50 000 Kč 115 000 Kč 80 000 Kč
2 2021 Škola jako galerie, galerie jako škola Oblast kultury poskytnutá 87 000 Kč 132 000 Kč 87 000 Kč
3 2022 Škola jako galerie, galerie jako škola Oblast kultury poskytnutá 95 000 Kč 136 000 Kč 95 000 Kč