Přehled dotací statutárního města Brna
krásní architekti z.s.
227 53 061
spolek


  ROK NÁZEV PROJEKTU OBLAST PODPORY STAV ŽÁDOSTI SCHVÁLENO CELKOVÉ UZNATELNÉ NÁKLADY POŽADOVANÁ DOTACE
1 2020 Superstudio 2020 Oblast kultury poskytnutá 30 000 Kč 510 000 Kč 30 000 Kč