Rujbr Oldřich, akad. sochař
x
FO


  ROK NÁZEV PROJEKTU OBLAST PODPORY STAV ŽÁDOSTI SCHVÁLENO CELKOVÉ UZNATELNÉ NÁKLADY POŽADOVANÁ DOTACE
1 2019 Kolik je hodin - publikace o hodinovém stroji na nám. Svobody v Brně Oblast kultury poskytnutá 50 000 Kč 800 000 Kč 441 000 Kč