Moravská zemská knihovna v Brně
00094943
příspěvková organizace


  ROK NÁZEV PROJEKTU OBLAST PODPORY STAV ŽÁDOSTI SCHVÁLENO CELKOVÉ UZNATELNÉ NÁKLADY POŽADOVANÁ DOTACE
1 2018 Oči Brna Oblast kultury poskytnutá 30 000 Kč 180 000 Kč 126 000 Kč
2 2019 Zajištění hostování opery Národního divadla v Brně v Oper Leipzig Oblast kultury poskytnutá 1 000 000 Kč 2 655 000 Kč 1 000 000 Kč