SLEPÍŠI - sdružení, které provozuje Mezinárodní centrum Axmanovy techniky modelování pro zdravotně postižené
64327892
spolek


  ROK NÁZEV PROJEKTU OBLAST PODPORY STAV ŽÁDOSTI SCHVÁLENO CELKOVÉ UZNATELNÉ NÁKLADY POŽADOVANÁ DOTACE
1 2014 Výstava PORTRÉTY NOVÉHO TISÍCILETÍ - výstava soch nevidomých sochařů Oblast kultury neposkytnutá 0 Kč 43 200 Kč 30 000 Kč