GET ART! o.s.
22827170
spolek


  ROK NÁZEV PROJEKTU OBLAST PODPORY STAV ŽÁDOSTI SCHVÁLENO CELKOVÉ UZNATELNÉ NÁKLADY POŽADOVANÁ DOTACE
1 2014 "Meze(ry) umění" - "Fill the gaps!" Oblast kultury neposkytnutá 0 Kč 225 000 Kč 157 500 Kč