Společnost přátel Muzea města Brna, o.s.
27048331
spolek


  ROK NÁZEV PROJEKTU OBLAST PODPORY STAV ŽÁDOSTI SCHVÁLENO CELKOVÉ UZNATELNÉ NÁKLADY POŽADOVANÁ DOTACE
1 2019 Forum Brunense 2019 Oblast kultury poskytnutá 40 000 Kč 90 000 Kč 60 000 Kč
2 2018 Sborník Forum Brunense 2018 Oblast kultury poskytnutá 45 000 Kč 90 000 Kč 60 000 Kč
3 2017 Sborník Forum Brunense 2017 Oblast kultury poskytnutá 50 000 Kč 90 000 Kč 60 000 Kč
4 2016 Sborník Forum Brunense 2016 Oblast kultury poskytnutá 30 000 Kč 90 000 Kč 60 000 Kč
5 2015 Forum Brunense 2015 Oblast kultury poskytnutá 50 000 Kč 100 000 Kč 50 000 Kč
6 2014 Forum Brunense Oblast kultury poskytnutá 40 000 Kč 130 000 Kč 65 000 Kč
7 2020 Forum Brunense 2020 Oblast kultury poskytnutá 40 000 Kč 90 000 Kč 60 000 Kč
8 2021 Forum Brunense 2021 Oblast kultury poskytnutá 30 000 Kč 90 000 Kč 60 000 Kč