Římskokatolická farnost u kostela sv. Cyrila a Metoděje, Brno-Židenice
64329143
c.o.


  ROK NÁZEV PROJEKTU OBLAST PODPORY STAV ŽÁDOSTI SCHVÁLENO CELKOVÉ UZNATELNÉ NÁKLADY POŽADOVANÁ DOTACE
1 2014 Kulturní život při kostele sv. Cyrila a Metoděje v Brně-Židenicích Oblast kultury neposkytnutá 0 Kč 60 000 Kč 40 000 Kč