Odkaz legionářů a odboje v naší vlasti
70838909
spolek


  ROK NÁZEV PROJEKTU OBLAST PODPORY STAV ŽÁDOSTI SCHVÁLENO CELKOVÉ UZNATELNÉ NÁKLADY POŽADOVANÁ DOTACE
1 2014 Propagační, přednášková a vydavatelská činnost Oblast kultury neposkytnutá 0 Kč 200 000 Kč 100 000 Kč