Opus Musicum, o.p.s.
44992149
o.p.s.


  ROK NÁZEV PROJEKTU OBLAST PODPORY STAV ŽÁDOSTI SCHVÁLENO CELKOVÉ UZNATELNÉ NÁKLADY POŽADOVANÁ DOTACE
1 2019 Opus musicum - hudební revue 2019 Oblast kultury poskytnutá 200 000 Kč 1 825 000 Kč 200 000 Kč
2 2018 Opus musicum, hudební revue 2018 Oblast kultury poskytnutá 180 000 Kč 1 825 000 Kč 180 000 Kč
3 2017 Opus musicum - hudební revue 2017 Oblast kultury poskytnutá 150 000 Kč 1 825 000 Kč 180 000 Kč
4 2016 Opus musicum - hudební revue 2016 Oblast kultury poskytnutá 150 000 Kč 1 825 000 Kč 180 000 Kč
5 2015 Opus musicum - hudební revue 2015 Oblast kultury poskytnutá 140 000 Kč 1 825 000 Kč 180 000 Kč
6 2014 Opus musicum - hudební revue 2014 Oblast kultury poskytnutá 70 000 Kč 1 825 000 Kč 180 000 Kč
7 2020 Opus musicum, hudební revue 2020 Oblast kultury poskytnutá 250 000 Kč 2 200 000 Kč 350 000 Kč
8 2021 Opus musicum, hudební revue 2021 Oblast kultury poskytnutá 250 000 Kč 1 825 000 Kč 350 000 Kč