Přehled dotací statutárního města Brna
"Klub přátel sborového zpěvu na Masarykově univerzitě v Brně"
27019446
spolek


  ROK NÁZEV PROJEKTU OBLAST PODPORY STAV ŽÁDOSTI SCHVÁLENO CELKOVÉ UZNATELNÉ NÁKLADY POŽADOVANÁ DOTACE
1 2019 Český akademický sbor - celoroční činnost 2019 Oblast kultury poskytnutá 140 000 Kč 205 000 Kč 142 000 Kč
2 2014 Sborový zpěv (pronájem, propagace, přeprava, materiál) Oblast kultury neposkytnutá 0 Kč 340 000 Kč 110 000 Kč