Raid Kahwaji
68106181
OSVČ


  ROK NÁZEV PROJEKTU OBLAST PODPORY STAV ŽÁDOSTI SCHVÁLENO CELKOVÉ UZNATELNÉ NÁKLADY POŽADOVANÁ DOTACE
1 2019 Jazzové středy Podobrazy Oblast kultury neposkytnutá 0 Kč 507 000 Kč 182 000 Kč
2 2018 Jazzové středy Pod obrazy Oblast kultury poskytnutá 100 000 Kč 507 000 Kč 182 000 Kč