Pirin
26591723
spolek


  ROK NÁZEV PROJEKTU OBLAST PODPORY STAV ŽÁDOSTI SCHVÁLENO CELKOVÉ UZNATELNÉ NÁKLADY POŽADOVANÁ DOTACE
1 2015 Celoroční provoz souboru bulharských lidových tanců PIRIN Oblast kultury poskytnutá 20 000 Kč 250 000 Kč 30 000 Kč
2 2014 Úhrada nájmu tělocvičny na taneční zkoušky Oblast kultury poskytnutá 10 000 Kč 252 000 Kč 30 000 Kč