Pražanová Veronika, BcA.
x
FO


  ROK NÁZEV PROJEKTU OBLAST PODPORY STAV ŽÁDOSTI SCHVÁLENO CELKOVÉ UZNATELNÉ NÁKLADY POŽADOVANÁ DOTACE
1 2014 "Herzlich Willkommenn!" Oblast kultury poskytnutá 25 000 Kč 567 000 Kč 67 000 Kč