Přehled dotací statutárního města Brna
Partnerství, o.p.s.
26268817
o.p.s.


  ROK NÁZEV PROJEKTU OBLAST PODPORY STAV ŽÁDOSTI SCHVÁLENO CELKOVÉ UZNATELNÉ NÁKLADY POŽADOVANÁ DOTACE
1 2014 Týden města 2014 Oblast kultury poskytnutá 40 000 Kč 157 000 Kč 100 000 Kč